Problemen als zelfstandige

Bent u zelfstandige en heeft u problemen?

Zoek gelijk naar een oplossing. Los ook financiële problemen direct op. Anders blijven uw kosten stijgen.

Voor advies en een luisterend oor kunt u ook bellen met de Comebacklijn van de Kamer van Koophandel (KvK).

Blijf in gesprek met uw schuldeisers en probeer een betalingsregeling af te spreken. Kijk ook op de website Zelf je schulden regelen. Of vraag een Bbz-uitkering of krediet aan bij het team Werk en Inkomen Opsterland.

Bent u lid van een ondernemersorganisatie? Bijvoorbeeld FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland of een ondernemersvereniging in Friesland? Vraag dan voor uw organisatie advies. Ook kunt u bij een van de adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord Friesland een gesprek aanvragen.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Werk en Inkomen Opsterland

ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur.

Hoofdstraat
82
9244 CR
Beetsterzwaag

FNV - zelfstandigen

Varrolaan
100
85400
3508 AK
Utrecht

Zelf je schulden regelen

Bent u zelfstandige en zijn uw inkomsten en die van uw eventuele partner lager dan het bijstandsniveau?

Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Bent u zelfstandige en heeft u geld nodig om van te leven?

Neem contact op met het team Werk en Inkomen van de gemeente Opsterland.

Misschien kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Het IMK oordeelt of een onderneming levensvatbaar is. Meer informatie vindt u op het Platform Zelfstandigen Nederland.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Werk en Inkomen Opsterland

ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur.

Hoofdstraat
82
9244 CR
Beetsterzwaag

IMK - Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

Krijgt u een uitkering en gaat het financieel weer wat beter?

Geef wijzigingen in uw inkomen gelijk door bij uw uitkeringsinstantie. Uw uitkering wordt dan aangepast. Wat u te veel krijgt, moet u terugbetalen.

Wilt u stoppen als zelfstandige?

Is uw inkomen lager dan het sociaal minimuminkomen? Bent u inmiddels ouder dan 55 jaar? Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning IOAZ. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.