Bijstand

Wat is bijstand?

Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke steun totdat u weer betaald werk vindt. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Voor meer informatie en advies neemt u contact op met het Publiekscentrum.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Opsterland

Hoofdstraat
82
Beetsterzwaag
Kunt u bijstand krijgen?

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Een voorbeeld van een voorwaarde is de taaleis. ROC Friese Poort Drachten biedt cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn geschikt als u niveau 1F wilt behalen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum. Kijk ook eens op Antwoord op bijstand.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Opsterland - Antwoord op Bijstand

Bezoekadres

Hoofdstraat
82
9244 CR
Beetsterzwaag

Postadres

10000
9244 ZP
Beetsterzwaag

Gemeente Opsterland - bijstandsuitkering aanvragen

Rijksoverheid - bijstand

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Kijk ook eens op Antwoord op bijstand.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Opsterland

Hoofdstraat
82
Beetsterzwaag
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Opsterland - Antwoord op Bijstand

Bezoekadres

Hoofdstraat
82
9244 CR
Beetsterzwaag

Postadres

10000
9244 ZP
Beetsterzwaag
Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal?

ROC Friese Poort Drachten biedt cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn geschikt als u niveau 1F wilt behalen.

Vraag om een taalmaatje bij Humanitas of Vluchtelingenwerk. Of zoek in de vacaturebank van Vrijwilligers Opsterland naar een vrijwilliger die wil helpen. Of neem contact op met Trimpaan Welzijn.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Timpaan Welzijn

Bezoekadres

Badweg
28
8401 BL
Gorredijk

Postadres

8400 AA
Gorredijk

Vluchtelingenwerk Nederland

Krijgt u bijstand en is er iets veranderd in uw leven?

Geef het op tijd door. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete. Ook kan het gevolgen hebben voor uw bijstand.

Verhuist u naar een andere gemeente? De bijstand die u ontving van uw oude gemeente stopt dan. U moet opnieuw bijstand aanvragen in uw nieuwe gemeente.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. Kijk ook eens op Antwoord op bijstand.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Opsterland - Antwoord op Bijstand

Bezoekadres

Hoofdstraat
82
9244 CR
Beetsterzwaag

Postadres

10000
9244 ZP
Beetsterzwaag

Gemeente Opsterland - bijstandsuitkering aanvragen

Krijgt u een uitkering en bent u ziek?

Meld u dan ziek bij uw uitkeringsinstantie.